Sale
  • Ripped Denim Skirt

Ripped Denim Skirt

Pale Blue Denim

Ripped 

Frayed hem

  • $59.95